Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SlotRacing2Go

Op deze pagina zijn de algemene voorwaarden van SlotRacing2Go vermeld. De algemene voorwaarden zijn bedoeld om beide partijen te beschermen.

1. Algemeen:
a) Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
b) Op al onze artikelen zijn de volgende levering en betalingscondities van toepassing.
c) De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en de bevestiging van een e-mail. ( Tenzij anders overeen gekomen )
d) Foto's kunnen afwijken van de geleverde artikelen. Hier kunnen geen rechten aan worden verleend.
e) De kleuren van de getoonde foto's kunnen door monitorinstellingen en –capaciteiten enigszins afwijken van de werkelijkheid.
 
2. Prijs:
a) Alle opgegeven prijzen zijn in euro's en inclusief  B.T.W.
b) Prijswijzigingen en drukfouten zijn voorbehouden. Mocht dit zich voordoen, dan zal  SlotRacing2Go de koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.
Hieraan kunnen geen rechten worden verleend.
c) De stijging van eventuele kosten, die voor SlotRacing2Go na totstandkoming van de overeenkomst optreedt (bijvoorbeeld stijging van aankoopprijzen of transportkosten) mag SlotRacing2Go aan de koper doorberekenen. De koper is gerechtigd om in dit geval binnen 5 dagen na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden.
 
3. Betaling:
Na een bestelling ontvangt de koper een e-mail ter bevestiging met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling is mogelijk door:
a) iDEAL. Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO Bank, SNS Bank, Fortis, ING of Friesland bank, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal.
 b) Overboeking. De koper kan kiezen voor het overmaken van het factuurbedrag aan SlotRacing2Go op ABNAMRO bankrekeningnummer NL78 ABNA 0447 1049 42 onder vermelding van het factuurnummer. Betaling dient volledig binnen 8 dagen na orderdatum aan SlotRacing2Go te zijn voldaan (daarna worden de orders automatisch verwijderd), waarna de bestelling zal worden verzonden.
c) Betalingen buitenland.

Betalingsgegevens:
BIC: AB NA NL 2A
IBAN: NL78 ABNA 0447 1049 42
 
4. Verwerking- en verzendkosten Nederland:
a) De verzendkosten worden automatisch berekend
Voordat de bestelling is afgerond krijgt u een overzicht van de verzendkosten voor uw bestelling.
Afhalen: gratis.
Pakketten: € 7,00
Enveloppen pakketen: deze worden na uw bestelling berekend
 
5. Verwerking- en verzendkosten buiten Nederland
a) Leveringen buiten Nederland, zijn mogelijk. De verzendkosten zijn per land verschillend en worden volledig aan de koper doorberekend, ongeacht de ordergrootte.

Betalingsgegevens buitenland:
BIC: AB NA NL 2A
IBAN: NL78 ABNA 0447 1049 42
 
 
6. Beëindiging: 
a) SlotRacing2Go kan zonder opgave van redenen een order beëindigen of een koper weigeren.
 
7. Levering:
a) De levertijd bedraagt in de regel 1 werkdag. Indien de levertijd langer bedraagt dan 5 werkdagen melden wij dit altijd. Leveringen vinden uitsluitend plaats op werkdagen van maandag t/m vrijdag.
b) Indien bij de eerste afleverpoging het niet lukt om de bestelling af te leveren zal de distributeur een kaartje achtergelaten waar het pakket wordt afgeleverd.
c) Indien artikelen onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, dan wel vervangende artikelen te bestellen.
 
8. Retourzendingen:
De koper heeft de gelegenheid om de bestelde artikelen, of een deel hiervan, zonder reden van opgave binnen 14 dagen na de verzenddatum, retour te zenden.
Dit recht is niet (meer) van toepassing indien:
het artikel is gebruikt.
de verpakkingszegel is verbroken.
het een opruimingsartikel betreft.
 het een artikel zonder doos is.
 
Dit is alleen mogelijk na het aanmelden van een retourzending via info@slotracing2go.nl . Na het aanmelden van een retourzending wordt er een bevestiging per e-mail verzonden. U dient hierbij de e-mailbevestiging mee te sturen. Na ontvangst van de retourzending zal het orderbedrag binnen de wettelijke termijn van 30 dagen teruggestort worden op de bank/girorekening van de koper. Alle verzendkosten zijn voor rekening van de koper.
De koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren. SlotRacing2Go  gaat er vanuit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekerd verstuurt. Franco of rembourszendingen ter attentie van SlotRacing2Go worden NIMMER in ontvangst genomen.
 
9. Garantie:
a) Op alle nieuwe artikelen zijn de fabrieksgarantie van toepassing. Deze garantie geldt enkel indien er een duidelijk gebrek/defect aan het artikel te constateren valt. Indien de koper aanspraak wil maken op de fabrieksgarantie, dient hij/zij dit binnen 7 dagen na verzenddatum te melden. Alle verzendkosten zijn voor rekening van de koper.
b) Deze garantie vervalt wanneer:
de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen,
de koper de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet (goed) heeft opgevolgd,
de koper het artikel niet gebruikt heeft waarvoor dit bestemd is.
c) In geval van een defect of fabricagefout van een door SlotRacing2Go  geleverd artikel, kunt u dit melden via info@slotracing2go.nl . SlotRacing2Go  zal u vervolgens binnen 5 werkdagen informeren over de te volgen procedure.
 
10. Aansprakelijkheid:
a) SlotRacing2Go  is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook (bijvoorbeeld door onzorgvuldig en/of onjuist gebruik van de producten), ontstaan is aan de koper, aan de zaken van de koper, aan derden of aan zaken van derden. SlotRacing2Go is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van of beschadigen van de verzonden artikelen. Indien bij levering overduidelijk is dat er zware transportschade is dan is het beter dat u de levering weigert. Zodoende bent u altijd verzekerd van correct levering van uw bestelde artikelen. Bovenstaande is niet van toepassing indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van SlotRacing2Go 
b) SlotRacing2Go  is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen van tekst of afbeeldingen.
 
11. Privacy & Veiligheid:
a) Alle persoonsgegevens worden bij SlotRacing2Go  opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. De persoonsgegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
b) De persoonsgegevens, die door de koper in de e-mailservice zijn ingevoerd, zijn opgeslagen en worden alleen gebruikt voor het verspreiden van reclamedoeleinden van SlotRacing2Go . Indien de koper GEEN gebruik wenst te maken van deze e-mailservice, dan kan hij/zij dit melden aan info@slotracing2go.nl 
  
12. Klachten:
Voor klachten met betrekking tot onze diensten en/of artikelen, kan de koper contact zoeken met SlotRacing2Go. Dit kan via info@slotracing2go.nl 
SlotRacing2Go  zal hier binnen twee werkdagen op reageren.
 
13. Aanbiedingen:
Alle in onze winkel en elders vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door SlotRacing2Go  vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 
14. Copyright:
Alle rechten zijn voorbehouden aan SlotRacing2Go. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijk toestemming van SlotRacing2Go .